Skip to main content

Tajemnica pewnego pochówku

Sarkofag Henryka IV Probusa stoi dziś w lapidarium Muzeum Narodowego we Wrocławiu pusty – to oczywiste. Co działo się jednak z prochami księcia i co ostatecznie się z nimi stało wciąż pozostaje zagadką. Zacznijmy nasze poszukiwania od chwili śmierci księcia, która nastąpiła 23 czerwca 1290 r. Przyczyny śmierci księcia były niejasne nawet dla jego najbliższego […]

Więcej... »

Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim

Na temat fundacji tego uroczego kościółka, dawniej usytuowanego w na terenie zamku książęcego, dziś stojącego samotnie pośrodku placu na Ostrowie Tumskim, była mowa już wielokrotnie na naszym blogu i pewnie jeszcze nie raz przyjdzie nam do tej problematyki powrócić. Przypomnę tylko, że świątynia została ufundowana w drugiej połowie XIII w. przez księcia Henryka IV Probusa […]

Więcej... »

Wokół fundacji klasztoru cysterek na Ost

Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu

Kaplica św. Marcina na Ostrowie Tumskim została ufundowana przez Henryka IV Probusa jako mauzoleum rodzinne w latach osiemdziesiątych XIII w. Był to czas sporu księcia z biskupem wrocławskim Tomaszem. Okoliczności polityczne zatem mogły skłaniać księcia do urządzenia mauzoleum na terenie własnego zamku. Pozostaje jednak kwestią otwartą, jakie były plany księcia w stosunku do kaplicy św. […]

Więcej... »

Średniowiecze w architekturze Wrocławia

Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu

Nie tylko kościoły… Wrocław, miasto gotyku! Smukłe ceglane wieże kościołów na Ostrowie Tumskim, Wyspie Piasek oraz w lewobrzeżnej części miasta. Te niewątpliwie najdostojniejsze monumenty średniowieczne Wrocławia nie wyczerpują problematyki średniowiecznej architektury miasta. Dziś chciałbym nieco uwagi poświęcić zabytkom oraz reliktom architektury średniowiecznej Wrocławia, które zachowały się do naszych czasów, lecz pozostają w cieniu budowli uważanych […]

Więcej... »

Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tumba Henryka VI Dobrego w Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dzień Wszystkich Świętych daje szczególną okazję do odwiedzenia mauzoleów i miejsc pamięci. Jednym z ciekawszych tego typu miejsc we Wrocławiu jest Mauzoleum Piastów Śląskich, usytuowane w obrębie zabudowań klasztoru Sióstr Urszulanek przy placu biskupa Nankera. Dzieje tego założenia sięgają 1257 r., kiedy to księżna wrocławska Anna, wdowa po Henryku II Pobożnym, sprowadziła z Pragi zakon […]

Więcej... »

Wrocławskie tympanony fundacyjne

Tympanon fundacyjny kościoła św. Krzyża we Wrocławiu

Dziś słów kilka o tympanonach fundacyjnych. Cóż to takiego? Najprościej rzecz ujmując, tympanon to płaskorzeźba umieszczona w portalu, nad otworem wejściowym. W przypadku architektury sakralnej płaskorzeźby tympanonów najczęściej przedstawiają postacie świętych i sceny religijne. Niekiedy w tympanonie możemy ujrzeć podobiznę fundatora danego kościoła czy też klasztoru. Wówczas mówimy o tympanonie fundacyjnym. W średniowiecznej sztuce sakralnej […]

Więcej... »

Kaplica Złotników Wrocławskich, dawniej

Hermy relikwiarzowe z predelli Poliptyku Złotników Wrocławskich, Pracownia Mistrza Legnickiego Poliptyku Matki Boskiej, św. Piotra i św. Pawła, 1473, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Cechy rzemieślnicze odgrywały w średniowieczu ważną rolę nie tylko w dziedzinie organizacji rzemiosła ale także w sferze społecznej, kulturalnej i religijnej. Każdy cech czcił przypisanego swej profesji świętego patrona, miał pieczę nad ołtarzem w świątyni lub kaplicą. Złotnicy tworzyli najbogatszy spośród wrocławskich cechów. Ich kaplica powstała ok. 1390 r. przy nawie północnej kościoła św. Marii […]

Więcej... »

Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kaplica Złotników Wrocławskich przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Charakterystyczne masywne dwie wieże świątyni, połączone słynnym Mostkiem Pokutnic (czy też jak niektórzy wolą Mostkiem Czarownic) stanowią nieodłączny element panoramy miasta. Kościół św. Marii Magdaleny należy do najstarszych i najpiękniejszych przykładów architektury sakralnej we Wrocławiu doby gotyku. Obecna budowla powstała w XIV w. Badania archeologiczne wykazały jednak, że już co najmniej od XII w. istniała […]

Więcej... »

Powrót Grupy Ukrzyżowania do Wrocławia

Grupa Ukrzyżowania Tęczowego z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, XV w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Do Muzeum Narodowego we Wrocławiu powróciła z Warszawy XV-wieczna Grupa Ukrzyżowania, która niegdyś zdobiła belkę tęczową w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Grupę tworzą figury Chrystusa Ukrzyżowanego, Marii Magdaleny, Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty, Longinusa i setnika. Dzieło możemy od niedawna podziwiać w Galerii Sztuki Śląskiej XII-XVI w. Muzeum Narodowe w Warszawie jest w […]

Więcej... »