Urokliwa niewielka miejscowość malowniczo położona nad zalewem Mietkowskim. Znajduje się tu niezwykle ciekawy kościół pod wezwaniem św. Barbary i ruiny pałacu. Kościół istniał tu już w XIII w. Niemniej dokument datowany na 30 września 1262 r., w którym znajduje się pierwsza wzmianka o świątyni, w świetle najnowszych badań uznany został za falsyfikat z ostatniego dwudziestolecia […]