Skrzydła ołtarzowe z przedstawieniami świętych, Mistrz wrocławski, ok. 1470-80, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ociekające złotem i żywymi barwami rzeźby i obrazy, które umieszczano w średniowiecznych świątyniach, miały nie tylko cieszyć oko wiernych. Średniowieczna sztuka sakralna, określana niekiedy jako biblia pauperum, miała przekazywać treści religijne warstwom społecznym, dla których dostęp do oświaty i nauki był wówczas bardzo ograniczony. Ludzie, którzy byli niepiśmienni i nie znali łaciny, w której odbywały […]