Średniowiecze to dla mnie najciekawsze i najbarwniejsze czasy. Pełnią sprzeczności i bogactwem kolorytu odzwierciedlaj ludzką naturą, także naszą, współczesną..

Życie towarzyskie koncentrowało się w karczmie, ale nie tylko.. Miejscem spotkań towarzyskich i uciech cielesnych bardziej zasobnych mieszczan były także łaźnie i domy publiczne. Drugim biegunem, kształtującym wówczas osobowość ludzką był kościół wraz ze swą nauką nawołującą do nawrócenia, pokuty, postów i innych form ascezy.

Kościoły były nie tylko świadectwem pobożności społeczeństwa. Wysokie wieże i kunsztowne wyposażenie, cenne ołtarze i rzeźby świadczyły o zasobności mieszczan. Świątynia stawała się nie tylko wyrazem uczuć religijnych ale także przedmiotem dumy społeczeństwa. Wnętrze wprawiało w podziw rozmachem architektury, bogactwem wyposażenia, bogatą gamą kolorów, złoceń, czerwieni, zieleni, błękitów..

Równie kolorowe, co szaty świętych, wyobrażonych na ołtarzach, obrazach i figurach, były odzienia bogatych mieszczan, możnych, książąt i władców. Modne były niezwykle żywe, intensywne barwy, gdy szaty wyblakły oddawano je uboższym.

Mawia się o średniowieczu wieki ciemne. Tymczasem to właśnie te czasy wydały na świat światłych budowniczych zamków, budowli obronnych, kościołów i katedr których rozmiary i piękno budzą zachwyt po dziś dzień. Także zachowane z tamtych czasów kamienice mieszczańskie, przepiękne szachulcowe domy stanowią po dziś dzień o pięknie i kolorycie wielu miast europejskich.

Zachwyt budzą średniowieczne kunsztowne wyroby rzemieślnicze, meble, dzieła sztuki jubilerskiej, szaty i naczynia, księgi opatrzone przepięknymi pełnymi żywych barw miniaturami..

Dlatego średniowieczne dzieje są moją pasją. Zgłębiam tę epokę a wiedzę popularyzuję w różny sposób, oprowadzając zwiedzających, wygłaszając wykłady i prelekcje, pisząc artykuły i posty..

Średniowieczne dzieje na Dolnym Śląsku mają szczególny wydźwięk, bo to polskie dzieje tej ziemi. Prezentując Wrocław odwiedzającym miasto, słuchaczom i czytelnikom pragnę podkreślić, że stolica Dolnego Śląska to nie tylko Panorama Racławicka i ZOO, nie tylko Aula Lepoldina, zabytki z czasów monarchii habsburskiej, dziejów Prus i oblężenia Festung Breslau.. to także polski szlak piastowski..