Skip to main content

Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim

Na temat fundacji tego uroczego kościółka, dawniej usytuowanego w na terenie zamku książęcego, dziś stojącego samotnie pośrodku placu na Ostrowie Tumskim, była mowa już wielokrotnie na naszym blogu i pewnie jeszcze nie raz przyjdzie nam do tej problematyki powrócić. Przypomnę tylko, że świątynia została ufundowana w drugiej połowie XIII w. przez księcia Henryka IV Probusa […]

Więcej... »

Średniowiecze w architekturze Wrocławia

Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu

Nie tylko kościoły… Wrocław, miasto gotyku! Smukłe ceglane wieże kościołów na Ostrowie Tumskim, Wyspie Piasek oraz w lewobrzeżnej części miasta. Te niewątpliwie najdostojniejsze monumenty średniowieczne Wrocławia nie wyczerpują problematyki średniowiecznej architektury miasta. Dziś chciałbym nieco uwagi poświęcić zabytkom oraz reliktom architektury średniowiecznej Wrocławia, które zachowały się do naszych czasów, lecz pozostają w cieniu budowli uważanych […]

Więcej... »

Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kaplica Złotników Wrocławskich przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Charakterystyczne masywne dwie wieże świątyni, połączone słynnym Mostkiem Pokutnic (czy też jak niektórzy wolą Mostkiem Czarownic) stanowią nieodłączny element panoramy miasta. Kościół św. Marii Magdaleny należy do najstarszych i najpiękniejszych przykładów architektury sakralnej we Wrocławiu doby gotyku. Obecna budowla powstała w XIV w. Badania archeologiczne wykazały jednak, że już co najmniej od XII w. istniała […]

Więcej... »