W tegorocznej Nocy Muzeów swój wkład miał dom zakonny Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu. Budynek klasztorny wznosi się na reliktach średniowiecznego zamku książęcego i kurii kanonickich. To właśnie one były przedmiotem prezentacji skierowanej dla zwiedzających, która odbyła się w Auli bł. Marii Teresy od Jezusa w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Przybliżono także sylwetki dawnych właścicieli zamku, książąt piastowskich. Nie zabrało szczegółów z legendy obrazowej o świętej Jadwidze oraz barwnych akcentów związanych z dawnym funkcjonowaniem zamku jako ośrodka kultury rycerskiej. Zwiedzający oprowadzani byli po szlaku turystycznym, w którym wyeksponowano relikty zamku i kurii kanonickich znajdujące na parterze budynku, w jego części podziemnej oraz w ogrodzie. Przysłowiową wisienką na torcie była możliwość ujrzenia reliktów odsłoniętych podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w ogrodzie klasztornym, po wschodniej części budynku, w 2014 r. przez firmę archeologiczną Awalon Eryka Wodejki. Odsłonięte partie murów zamkowych i kurii kanonickich wciąż czekają, by uczynić z nich dalszy etap trasy turystycznej.