Skip to main content

O pomniku nagrobnym Henryka IV Probusa i...

Sarkofag Henryka IV Probusa, ok. 1300-1320, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Gdy stoję przy pomniku nagrobnym Henryka IV Probusa a przed sobą mam audytorium, niewiele mówię o politycznych dokonaniach księcia, ani także o jego śmierci. Koncentruję się na tym, co przekazuje nam sam monument. Widzę przede wszystkim księcia – rycerza, odzianego w zbroję kolczą, rozciętą po bokach dalmatykę i narzucony na ramiona płaszcz. Żywego – z […]

Średniowiecze w architekturze Wrocławia

Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu

Nie tylko kościoły… Wrocław, miasto gotyku! Smukłe ceglane wieże kościołów na Ostrowie Tumskim, Wyspie Piasek oraz w lewobrzeżnej części miasta. Te niewątpliwie najdostojniejsze monumenty średniowieczne Wrocławia nie wyczerpują problematyki średniowiecznej architektury miasta. Dziś chciałbym nieco uwagi poświęcić zabytkom oraz reliktom architektury średniowiecznej Wrocławia, które zachowały się do naszych czasów, lecz pozostają w cieniu budowli uważanych […]

Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tumba Henryka VI Dobrego w Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dzień Wszystkich Świętych daje szczególną okazję do odwiedzenia mauzoleów i miejsc pamięci. Jednym z ciekawszych tego typu miejsc we Wrocławiu jest Mauzoleum Piastów Śląskich, usytuowane w obrębie zabudowań klasztoru Sióstr Urszulanek przy placu biskupa Nankera. Dzieje tego założenia sięgają 1257 r., kiedy to księżna wrocławska Anna, wdowa po Henryku II Pobożnym, sprowadziła z Pragi zakon […]

Wrocławskie tympanony fundacyjne

Tympanon fundacyjny kościoła św. Krzyża we Wrocławiu

Dziś słów kilka o tympanonach fundacyjnych. Cóż to takiego? Najprościej rzecz ujmując, tympanon to płaskorzeźba umieszczona w portalu, nad otworem wejściowym. W przypadku architektury sakralnej płaskorzeźby tympanonów najczęściej przedstawiają postacie świętych i sceny religijne. Niekiedy w tympanonie możemy ujrzeć podobiznę fundatora danego kościoła czy też klasztoru. Wówczas mówimy o tympanonie fundacyjnym. W średniowiecznej sztuce sakralnej […]

Święci w sztuce średniowiecznej

Skrzydła ołtarzowe z przedstawieniami świętych, Mistrz wrocławski, ok. 1470-80, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ociekające złotem i żywymi barwami rzeźby i obrazy, które umieszczano w średniowiecznych świątyniach, miały nie tylko cieszyć oko wiernych. Średniowieczna sztuka sakralna, określana niekiedy jako biblia pauperum, miała przekazywać treści religijne warstwom społecznym, dla których dostęp do oświaty i nauki był wówczas bardzo ograniczony. Ludzie, którzy byli niepiśmienni i nie znali łaciny, w której odbywały […]

Kaplica Złotników Wrocławskich, dawniej

Hermy relikwiarzowe z predelli Poliptyku Złotników Wrocławskich, Pracownia Mistrza Legnickiego Poliptyku Matki Boskiej, św. Piotra i św. Pawła, 1473, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Cechy rzemieślnicze odgrywały w średniowieczu ważną rolę nie tylko w dziedzinie organizacji rzemiosła ale także w sferze społecznej, kulturalnej i religijnej. Każdy cech czcił przypisanego swej profesji świętego patrona, miał pieczę nad ołtarzem w świątyni lub kaplicą. Złotnicy tworzyli najbogatszy spośród wrocławskich cechów. Ich kaplica powstała ok. 1390 r. przy nawie północnej kościoła św. Marii […]

Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kaplica Złotników Wrocławskich przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Charakterystyczne masywne dwie wieże świątyni, połączone słynnym Mostkiem Pokutnic (czy też jak niektórzy wolą Mostkiem Czarownic) stanowią nieodłączny element panoramy miasta. Kościół św. Marii Magdaleny należy do najstarszych i najpiękniejszych przykładów architektury sakralnej we Wrocławiu doby gotyku. Obecna budowla powstała w XIV w. Badania archeologiczne wykazały jednak, że już co najmniej od XII w. istniała […]

Burzliwe dzieje gotyckich rzeźb i malowi

Pentaptyk Matki Boskiej, św. Sewera i św. Doroty, Pracownia Mistrza Lubińskich Ołtarzy, 1523, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Proces usuwania dzieł sztuki z dolnośląskich kościołów i klasztorów rozpoczął się w 1810 r., w ramach zorganizowanej przez władze pruskie akcji sekularyzacji dóbr kościelnych. Trafiły one do Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności, mieszczącego się w dawnym gmachu klasztoru augustianów na Piasku. W 1899 r.utworzono Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Budynek muzeum zlokalizowany był przy […]

Powrót Grupy Ukrzyżowania do Wrocławia

Grupa Ukrzyżowania Tęczowego z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, XV w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Do Muzeum Narodowego we Wrocławiu powróciła z Warszawy XV-wieczna Grupa Ukrzyżowania, która niegdyś zdobiła belkę tęczową w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Grupę tworzą figury Chrystusa Ukrzyżowanego, Marii Magdaleny, Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty, Longinusa i setnika. Dzieło możemy od niedawna podziwiać w Galerii Sztuki Śląskiej XII-XVI w. Muzeum Narodowe w Warszawie jest w […]