Przy okazji prezentacji zamku w Lemberku mowa była o ich założycielach, Gawle z rodu Markvarticów i jego małżonki Zdzisławy, zaliczonej w 1995 r. w poczet świętych. Ich syn Zdzisław na początku XIV w. wzniósł zamek w Zvířeticach nad Izerą. Potomkowie Zdzisława, tytułującego się jeszcze panem z Lemberka, pisali się już ze Zvířetic. Władali zamkiem do 1504 r. W XVI w., pod rządami Vartenberków, zamek został przebudowany w renesansową rezydencję. W XVII w., gdy właścicielami byli Wallenstejnowie, na terenie rezydencji powstała barokowa kaplica. Wallenstejnowie i panowie ze Zvířetic mieli wspólne korzenie, stanowili linie Markvarticów. Założycielem rodu Wallenstejnów był Jarosław z Hruštic, brat Gawła pana Lemberku. W 1693 r. zamek strawił pożar. W latach następnych rezydencję odbudowano. Jednak kolejny pożar w 1720 r. dopełnił dzieła zniszczenia, rezydencja opustoszała.

Dziś zamek w Zvířeticach stanowi malowniczą ruinę. Koniecznie trzeba zobaczyć ja na własne oczy, gdyż fotografie nie oddają uroku tego miejsca.