Grabstejn wraz Frydlantem i Lemberkiem stanowią skupisko warownych rezydencji w libereckim kraju. Historia Grabstejnu sięga XIII w. Pierwszymi właścicielami zamku byli panowie z Donín. W XVI w. stara gotycka siedziba została przebudowana w stylu renesansowym staraniem ówczesnego właściciela Jerzego Mehl von Strelitz. W tym czasie nową szatę otrzymała także zamkowa kaplica św. Barbary, ozdobiona bogatymi freskami. W późniejszym okresie zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1704 roku kupił go Jan Wacław Gallas. Odtąd aż do 1945 r. zamek pozostawał w rękach Galasów (od 1757 roku Clam-Gallas). Obecnie w zamkowych wnętrzach podziwiać można bogate wyposażenie z czasów Galasów, meble, a także portrety tego słynnego rodu.