Do Muzeum Narodowego we Wrocławiu powróciła z Warszawy XV-wieczna Grupa Ukrzyżowania, która niegdyś zdobiła belkę tęczową w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Grupę tworzą figury Chrystusa Ukrzyżowanego, Marii Magdaleny, Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty, Longinusa i setnika. Dzieło możemy od niedawna podziwiać w Galerii Sztuki Śląskiej XII-XVI w. Muzeum Narodowe w Warszawie jest w posiadaniu jeszcze wielu cennych zabytków gotyckiej sztuki sakralnej, pochodzących z dolnośląskich świątyń. Do najcenniejszych należą nastawy ołtarzowe, kwadryptyk z klasztoru klarysek we Wrocławiu z malowanymi scenami chrystologicznymi i sceną adoracji Świętego Oblicza przez świętych Franciszka i Klarę oraz Poliptyk Zwiastowania z Jednorożcem z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, a także słynna figura, znana jako Piękna Madonna z Wrocławia.

Powrót Ukrzyżowania tęczowego do Wrocławia daje dobrą okazję do zatrzymania się na chwilę przy wrocławskiej średniowiecznej kolekcji sztuki sakralnej. Mam tu na uwadze przede wszystkim rzeźby, obrazy i retabula pochodzące z wrocławskich kościołów, stanowiące dziś kolekcje muzealne. Tym właśnie zabytkom pragnę poświęcić kilka kolejnych wpisów.